der Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, Iserlohn
(Baskı: Şubat 2012)

Aşağıdaki kullanma koşulları Aloys F. Dornbracht GmbH & Co KG, Köbbingser Mühle 6, 58640 Iserlohn / Almanya firması (bundan sonra "Dornbracht") ile söz konusu kullanıcı (bundan sonra "Kullanıcı") arasındaki hukuki çerçeve koşullarını tespit eder. Dornbracht tarafından www.dornbracht.com adresinde sunulan internet sayfalarının (bundan sonra "İnternet sayfası") kullanılmasına sadece bu kullanma koşulları çerçevesinde izin verilir. Genel kullanma koşulları münferit durumda diğer koşullarla, örneğin ürünlerin satın alınması için tamamlanabilir, modifiye edilebilir veya değiştirilebilir.

I. numara altında koşullar internet sayfalarımızın genel kullanımı ile ilgili olarak belirtilmektedir. II. numara kayıtlı müşteriler için özel kullanma koşullarını düzenlemektedir.

Bu kullanım koşullarının içeriğini zaman zaman uyarlama hakkımız saklıdır. Bu nedenle sizden, internet sayfasını bir dahaki ziyaretinizde yeniden okumanızı ve değişiklikler hakkında bilgilenmenizi rica ederiz.

I. İnternet sayfasının ziyaretçileri için genel kullanım koşulları

1. Telif hakları

Dornbracht'ın internet sayfası, orada sunulmakta olan müşteri portalleri, sunulan tüm içerikler (örneğin metinler, logolar, resimler, grafikler, sesler, animasyonlar ve videolar) ile internet sayfasının kendisinin oluşumu ve yapısı üzerindeki haklarını saklı tutar. Bu aynı zamanda örneğin karşıdan indirmek için sunulmakta olan tüm içerikler için de geçerlidir. Oluşturma özellikleri ve içerikler dâhil internet sayfaları telif haklarının ve diğer koruyucu yasaların koruması altındadır. İnternet sayfalarının örneğin metinler, logolar, resimler ve grafikler gibi içeriği ticari amaçlarla işlenemez veya kullanılamaz. Özellikle bunların kopyalanması, dağıtılması, müşterilere çevrimiçi olarak sunulması, değiştirilmesi veya her hangi bir biçimde üçüncü şahısların erişimine açılması yasaktır.

2. Markalar

Başka bir uyarı yoksa internet sayfalarındaki Dornbracht markaları ve ürün adları marka yasası ile korunmuştur. Bu özellikle Dornbracht'a ait markalar, Dornbracht logosu ve ürünlerimizin adları için geçerlidir. Logoların ve adların ticari marka olarak işaretlenmemiş olması bunların markalar yasasına göre korunmamış oldukları anlamına gelmez. Bu markaları veya diğer materyalleri yetki almadan kullanmak kesinlikle yasaktır ve ticari markalar yasasının veya diğer koruyucu yasaların ihlali anlamına gelir.

3. Sorumluluk

3.1. Dornbracht, bu internet sayfasında bulduğunuz bilgileri profesyonelce bir vicdanla ve titizlikle derlemiş bulunmaktadır. Sunulan bu bilgileri sürekli olarak genişletme ve güncelleştirme çabası içerisindeyiz. Ancak, bu sayfadaki bilgilerin eksiksizliği ve doğruluğu konusunda ne açıkça ne de zımnen bir garanti üstlenmemekteyiz. Bu bilgilerin artık güncel olmayacağı olasılığını özellikle göz önünde bulundurmalısınız. Ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında özel önerilere ve aydınlatıcı bilgilere ihtiyaç duyduğunuzda bizimle doğrudan ilişkiye geçmenizi rica ediyoruz.
3.2. Bu internet sayfasına ve içeriklerine erişimi riski kendinize ait olmak üzere gerçekleştirdiğinizi kabul etmiş oluyorsunuz. İnternet sayfasındaki bilgiler doğrultusunda yaptıklarınızdan kaynaklanacak zararlardan Dornbracht sadece, yasal temsilcilerinin, çalışanlarının veya kendisine yardımcı diğer kişilerin kastının veya ağır ihmalinin olduğu durumlarda sorumlu tutulabilir. Yukarıdaki düzenleme, sözleşmenin amacına ulaşmak için önemli olan yükümlülüklerin ihlali durumunda geçerli değildir. Bir sorumluluğun söz konusu olabileceği durumlarda Dornbracht sadece, zararın önceden görülebileceği kadar ile sorumlu tutulabilir. Bu türden durumlarda sorumluluğumuz zarar vakası başına 1.000,- Euro ile sınırlıdır.
3.3. Dornbracht bu internet sayfasının güvenliği ve bu internet sayfasında sunulmakta olan fonksiyonların arızasız ve hatasız çalışması, hataların giderilmesi veya bu internet sayfasının virüs veya başka zararlı elemanları içermemesi ile ilgili olarak her hangi bir sorumluluk üstlenmez.
3.4. Tüm içerikler, bilgiler ve uyarılar mevcut olan formatta sunulmaktadır. Ne Dornbracht ne de organları, işbirliği yaptığı veya bir iş için görevlendirdiği yardımcıları, bu internet sayfasının, içeriklerinin, bilgilerinin veya uyarılarının kullanımından ve uygulanmasından doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan yan veya ardıl zararlar ya da diğer zararlardan (mali kayıplar, veri kayıpları, kazançta düşüş, iş kayıpları, faaliyetlere ara vermek gibiler dâhil ancak bunlarla sınır kalmamak kaydı ile) sorumlu tutulamaz.
3.5. Dornbracht, bu internet sayfasına erişimden veya bunun kullanılmasından ya da alınmasından, değiştirilmesinden veya sunulmakta olan bilgilerden kaynaklanan donanım veya yazılım arızalarından sorumlu tutulamaz. Yukarıdaki sorumluluk muafiyeti kastın veya ağır ihmalin olduğu durumlar için geçerli değildir. Dornbracht'ın organları, işbirliği yaptığı veya bir iş için görevlendirdiği yardımcıları da sadece kasıtlarının veya ağır ihmallerinin olduğu durumlar için sorumlu tutulabilirler. Tazminat talepleri tipik, önceden görülebilecek zararlarla sınırlıdır.

4. Tazminat talebinin önlenmesi

Burada, Dornbracht ve bağlı işletmelerini, yöneticilerini, direktörlerini, sahiplerini, temsilcilerini, kullanma koşullarımızın veya diğer bir kişinin veya kurumun haklarının tarafınızca neden olunmuş bir ihlalinden kaynaklanacak tüm taleplerden ve maliyetlerden, özellikle de buna uygun avukat ücretlerinden muaf tutacağınızı kabul etmiş bulunuyorsunuz. Tarafınızca normal olarak beklenebileceği gibi bu türden taleplere karşı savunmayı destekleyeceksiniz. Dornbracht, tazminat talebinin tarafınızca önlenmesinin konu olduğu tüm olaylarda münhasır savunmayı ve kontrolü kendi hesabına üstlenme hakkını saklı tutar.

5. Harici linkler / üçüncü şahısların internet sayfaları için sorumluluktan muafiyet

Bu internet sayfası Dornbracht yürütülmeyen internet sayfalarına linkleri ve atıfları içermektedir. Bu türden harici linkler sadece kullanıcıya kolaylık olması için sunulmaktadır. Link bağlantıları üzerinden erişilen sayfaların içeriklerinden sadece bunların işleticileri sorumludur. Bu türden web sitelerinin erişilebilirliği veya bunların içeriği konusunda sorumluluk üstlenmediği gibi, hangi türden olursa olsun bu içeriklerin kullanılmasından kaynaklanacak zararlar için sorumlu tutulamaz. Link oluşturulurken Dornbracht ilgili web sayfalarının açıkça hukuk ihlali yapıp yapmadıklarını kontrol etmektedir. Gelecekte link verdiğimiz sayfalarda hukuka aykırı içerikler veya hukuk ihlalleri tespit edecek olursak bu linkler tarafımızca derhal iptal edilecektir. Tarafımızca link verilen sayfalarda hukuka aykırı içeriklerden haberdar olacak olursanız sizden bunu bize bildirmenizi rica ediyoruz.

6. Materyal siparişi

Dornbracht kullanıcılara broşürleri, basın dosyalarını vb. (bundan sonra "Materyal") sipariş etme olanağı vermektedir. Bu materyal müşterilerimize Dornbracht ürünlerinin satışında destek olarak kullanmak ve kendi son müşterilerine de vermek amacıyla verilmektedir. Sipariş nüshalarının sayısı Dornbracht tarafından kısıtlanabilir. Kullanıcının materyalleri almak açısından hukuki bir hakkı bulunmamaktadır. Dornbracht materyallerin mevcut olması ya da materyallerin karşıdan indirilmesi konularında bir garanti vermemektedir.

7. Bedelsiz kullanım

Servislerin büyük bir kısmı bedelsiz olarak sunulmaktadır. Dornbracht münferit servisler için bedel talep edecek olursa, muhtemelen ek kullanma koşulları veya diğer düzenlemelere onay vermeniz gerekebilecektir. Bu durumda bunlara diğerlerinin yanı sıra bedeller, teslimat ve iadeler ile ilgili bilgilerden ulaşabilirsiniz.

8. Veri koruma

Dornbracht internet sayfasının kullanıcılarının kişisel verilerinin alınması, kullanılması ve işlenmesi sırasında geçerli yasal veri koruma kurallarını dikkat almaktadır. Dornbracht firmasının veri koruma kurallarına ulaşabileceğiniz link: http://www.dornbracht.com/tr-TR/Imprint/Data-Protection-Provisions.aspx.

9. Diğerleri

9.1. Bu genel kullanma koşulları ve kullanıcı ile Dornbracht arasındaki hukuki ilişki konularında sadece Alman Hukuku uygulanacaktır. Kullanıcı Ticaret Yasasına göre bir tüccarsa taraflar arasında bu hukuki ilişkiden doğacak anlaşmazlıkların çözümünden Iserlohn mahkemeleri yetkilidir. Diğer durumlar için yetkili yasada öngörülen mahkemedir.
9.2. Münferit hükümler etkisiz kalacak veya uygulanamayacak duruma gelir veya gelecekte gelecek olursa bu durum, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.
9,3. Bu genel kullanım koşullarını internet sayfalarımızda "Kullanım koşulları" başlığı altında her zaman inceleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra internet hizmet programınızın bilinen fonksiyonunu kullanarak bu dokümanın çıktısını alabilir veya kaydedebilirsiniz. Alternatif olarak buraya tıkladığınızda dokümanı PDF formatında da indirebilir ve arşivleyebilirsiniz. PDF dosyasının açılması için bedelsiz Adobe Reader programına (www.adobe.de adresinde) veya PDF formatını açabilen diğer programlara gerek vardır.

II. Kayıtlı müşteriler için özel kullanım koşulları

Bazı servislerden yaralanabilmek için, internet sayfamıza kaydolmuş olmayı öngören bir müşteri hesabına ihtiyacınız vardır. . Profesyonel bayi, esnaf ve mimar müşterilerimiz için (bundan sonra: "Ticari müşteriler") onlara özgü ve Dornbracht'tan yetki aldıktan sonra erişebilecekleri sayfalar oluşturmuş bulunuyoruz (bundan sonra "Dornbracht-Professional"). Aşağıdaki kullanım sözleşmesi bu sayfaların kullanılması ile ilgili hukuki çerçeve koşulları düzenlemektedir.

1. Sözleşmenin yapılması / Sözleşmenin içeriği

1.1. Başvuru formunun gönderilmesi ile kullanıcı olarak (bundan sonra "Müşteri") aşağıdaki kullanma sözleşmesinin yapılması ile ilgili ve hukuki açıdan bağlayıcı bir teklifte bulunmuş olmaktasınız. Erişim verilerinizin tarafınıza gönderilmesi ile Dornbracht sözleşme yapma teklifinizi kabul etmiş olmaktadır. Böylece Dornbracht-Professional'e erişim hakkını elde etmiş olmaktasınız.
1.2. Bir ticari müşterinin kişisel muhatabı olarak, bu konuda kendisini temsil ettiğiniz ticari müşterinin adına, Dornbracht ile bu kullanma sözleşmesini yapmak için vekil olarak atandığınızı teyit etmiş olmaktasınız.
1.3 Dornbracht'ın Dornbracht-Professional kapsamında size sunduğu somut hizmetlerle ilgili bilgiler için lütfen ilgili internet sayfalarına bakınız. Servisimizle ilgili sorularınız olduğunda, sayfanın sonundaki iletişim başlığı altında bulabileceğiniz yerel satış ortağımız her zaman hizmetinizdedir. Alternatif olarak info@dornbracht.de adresine bir e-posta gönderebilirsiniz. Bu e-posta ilgili yerel satış ortağımıza iletilecek ve yanıt oradan verilecektir.

2. Telif hakkı

Dornbracht-Professional sadece ticari müşterilerin bilgilendirilmesine hizmet etmektedir. Tüm içerikler, özellikle de resimler, metinler ve grafikler sadece müşteriler tarafından ticari amaçla ve Dornbracht bunun için önceden yazılı onay vermişse dağıtılabilir veya kullanılabilir. Örneğin basılı kataloglar veya broşürler gibi sipariş edilmiş ve alınmış olan materyaller ticari müşterilerin satışı destekleme amacı ile müşterilerine değiştirilmeden ve orijinal halleri ile verilecektir.

3. Bedelsiz kullanım / Mevcudiyet

3.1. Dornbracht-Professional'in kullanımı müşteriye bedelsiz olarak sunulmaktadır. Dornbracht-Professional'in kullanılması için gerekli internet erişiminin sunulması ve maliyetlerinin karşılanması Dornbracht'ın hizmetlerine dâhil değildir. Müşteri internet bağlantısı ve karşıdan indirme süreleri için giderleri kendisi karşılayacaktır.
3.2. Dornbracht, Dornbracht-Professional'in erişilebilirliği konusunda bir garanti vermez veya başka bir sorumluluk üstlenmez. Dornbracht, Dornbracht-Professional'in özellikle arızalanması, kesintiye uğraması veya zaman zaman veya sürekli olarak devre dışı kalması durumlarında her hangi bir garanti vermemektedir.

4. Gizlilik

Dornbracht-Professional'in erişim bilgilerinin gizli tutulmasından sorumlu olduğunuzu onaylamaktasınız. Hesabınız üzerinden gerçekleşecek tüm faaliyetler konusunda Dornbracht'a karşı siz sorumlu olacaksınız. Erişim bilgilerinizin sizin onayınız olmaksızın başka bir kişi tarafından kullanıldığını tespit ettiğinizde bu durumu derhal Dornbracht'a bildirmekle yükümlüsünüz.

5. Sözleşmenin süresi/Feshedilmesi/Erişim hakları

5.1. Sözleşme süresizdir. Ancak Dornbracht, Dornbracht-Professional hizmetini vermeye son verdiğinde sözleşme ilişkisi de sona erecektir.
5.2. Bunun ötesinde bu sözleşmeyi her iki taraf her zaman ve o andan itibaren geçerli olmak üzere feshedebilirler.
5.3. Bunun yanı sıra münferit müşterilerin Dornbracht-Professional'e erişim hakları her zaman genişletilebilir veya kısıtlanabilir.

Iserlohn, Şubat 2012.

Bu genel kullanım koşulları telif hakları tarafından korunan bir fikri mülkiyettir. Üçüncü şahıslar tarafından kısmen de olsa ticari amaçlarla kullanılması yasaktır.