1 / 1

Dornbracht Conversations (DC) mimari, tasarım ve sanat disiplinleri arasında genel bir müzakere için bir platformdur. Müzakerelerin konusu her zaman için markaya ve ürüne ilişkin konulardır. Güncel sorular ele alınmaktadır: Bir tasarım klasikçisi nedir ve klasikçilerin çapraz kültürde sahip oldukları önem nedir? Tasarım sanat mıdır? Sanat tasarım mıdır? "Yeni normallik"in arkasında ne gizlidir?
Şimdiye kadar müzakereciler sırayla, diğerlerinin yanı sıra, Tobias Rehberger, Stefan Diez, Gerda Breuer, Dieter ve Michael Sieger, Mike Meiré, Andreas Dornbracht, Harald Falckenberg, Konstantin Grcic, Mateo Kries, Matteo Thun ve Thomas Wagner'den oluşmaktadır.